Klientom indywidualnym gwarantuję pomoc prawną z zakresu:

  • prawa karnego (reprezentowanie – obrona w postępowaniu przygotowawczym i na etapie postępowania sądowego, także w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami, reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym, np. odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwy w karze, itp.);
  • prawa cywilnego (w tym sprawy spadkowe, tj. dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, itp., sprawy o podział majątku wspólnego, o zapłatę, odszkodowania, roszczeń wynikających z umów – w tym dotyczących rękojmi, roszczeń z tytułu nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania i inne);
  • prawa rodzinnego (reprezentowanie w sprawach o rozwód, alimenty, kontakty, wszelkie sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i inne);
  • prawo gospodarcze (w tym sprawy o zapłatę i inne);
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (reprezentowanie interesów zarówno pracodawców jak i  pracowników);
  • prawo administracyjne.

Osobom prawnym i przedsiębiorcom oferuję:

  • profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, prawa pracy, w tym także sporządzanie umów, negocjacje handlowe, prowadzenie spraw i reprezentowanie przed sądami powszechnymi, urzędami i innymi organami państwowymi.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby każdego Klienta, istnieje możliwość dostosowania oferty gwarantującej satysfakcję i zadowolenie.