Adwokat Marianna Rosińska

W 2012 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku prawo.

We wrześniu 2012 r. uzyskałam pozytywny wynik  na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, co pozwoliło mi na rozpoczęcie aplikacji w Izbie Adwokackiej w Opolu w styczniu 2013 r. Aplikację odbywałam do dnia 31.12.2015 r., jednocześnie świadcząc pracę w prestiżowej Kancelarii Adwokackiej na stanowisku aplikanta adwokackiego. W pracy poznałam zasady rzetelnego i fachowego wykonywania zawodu prawnika, zdobyłam również praktyczną wiedzę na temat doradztwa prawnego, kontaktów z klientem i reprezentacji procesowej klientów przed sądami.

W trakcie wykonywania pracy zajmowałam się wieloma sprawami z różnych  dziedzin prawa, m.in. prawa karnego, szeroko rozumianego prawa cywilnego (prawo cywilne sensu stricto, prawo rodzinne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze).

W trakcie aplikacji odbyłam również sześciomiesięczne praktyki w Sądzie Rejonowym w Brzegu, Sądzie Okręgowym w Opolu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu, podczas których zdobyłam wiedzę dotyczącą wykładni i stosowania prawa.

W 2015 r. uzyskałam pozytywny wynik  z  egzaminu   adwokackiego – uchwała Nr  54/2016 z  dnia 18.04.2016r. Komisji  Egzaminacyjnej Nr 3 do  przeprowadzenia  egzaminu  adwokackiego  w  2016 r.  z  siedzibą w  Katowicach. W lipcu 2016r., zostałam wpisana na listę adwokatów w Izbie Adwokackiej w Opolu.

Cel kancelarii

Głównym celem prowadzonej przeze mnie działalności jest zapewnienie klientom profesjonalnej pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Należy mieć na uwadze, iż każda sprawa jest inna, dlatego też gwarantuję dbałość o potrzeby moich Mocodawców, na pierwszy  plan wysuwając zachowanie tajemnicy adwokackiej, zasady stanowiącej fundament wykonywanego zawodu Adwokata.

Moja Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom fizycznym jak i wszelkim podmiotom gospodarczym, w zakresie prawa cywilnego, karnego, spadkowego, rodzinnego, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojętego prawa administracyjnego.